สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับ คุณ
หน้าแรก ติดต่อสอบถาม กระดานข่าว  
สมาคมทันตาภิบาล
ชื่อผู้ใช้งาน
สมาคมทันตาภิบาล
   รหัสผ่าน
สมาคมทันตาภิบาล
 จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน  
 
นัดเข้ารับการรักษา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระดานข่าวสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัตินายกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ข้อบังคับของสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประวัติความเป็นมา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย รายละเอียดการสมัคร
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สมัครสมาชิกสมาคม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ค้นหารายชื่อสมาชิก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ชลบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ขอนแก่น
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ยะลา
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.พิษณุโลก
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.สุพรรณบุรี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.ตรัง
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย วสส.อุบลราชธานี
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย สำนักทันตสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กรมอนามัย
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย คุ้มครองผู้บริโภค
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
 
Friend link
ผู้เข้าชม  
ขณะนี้มีผู้ Online  คน

Friend link
  ข้อมูลสำหรับการเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้ :    เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น **
รหัสผ่าน :    เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่่านั้น **
รหัสผ่านอีกครั้ง : **
  ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก : **
ชื่อ : **
นามสกุล : **
วันเกิด :
  เช่น 02/03/2510
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่: **
จังหวัด : **
อำเภอ : **
รหัสไปรษณีย์ **
โทรศัพท์บ้าน:  
มือถือ : **
E-mail : **
ตำแหน่งปัจจุบัน: **
  สถานที่ทำงาน
ชื่อหน่วยงาน: **
จังหวัด : **
อำเภอ : **
รหัสไปรษณีย์ **
โทรศัพท์สำนักงาน : **
  ประวัติการศึุกษา
สำเร็จการศึกษาจาก วสส. : **
หลักสูตร : **
รู่น :   พ.ศ.  **
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา ปีที่จบ
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
กำลังศึกษาเพิ่มเติม
      
  หมายเหตุ
  • เมื่อสมัครผ่านระบบแล้วระบบจะยังไม่แสดงเลขที่สมาชิก และยังไม่ถือว่าเป็นสมาชิก ทางสมาคมจะออกเลขที่สมาชิกและถือว่าได้เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  • การจ่ายเงินค่าสมัครสมาชิกให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ เลขบัญชี 142-0-13498-1
  • เมื่อโอนเงินค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ ที่เมนู "สำหรับสมาิชิก ชมรมทันตาภิบาล" เมนูย่อย "ชำระเงินค่าสมาชิก"
  • มีปัญหาขัดข้องประการใดโปรดติดต่อ ฝ่ายทะเบียนสมาชิกชมรม 02 590 4216
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบ admin@tantathai.org 0 2950 4117
 
หน้าแรก || กระดานข่าว || ติดต่อสอบถาม
สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย อาคาร 4 ชัน 6 ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทร 091-1982626 (ปรารถนา)