นายภัทรพล ไพศาลวัชรเมธี รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
นายอนุศักดิ์ เพชรัตน์ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
นายภาณุรักษ์ แก้วน้อย รพ.สต.หนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
นายณัฐวัตร ปัญญาใส รพ.สต.ปากคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย